Axelo-Info

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Obowiązek wskazywania kodu zawodu wykonywanego przez osoby zgłaszane do ubezpieczeń.
– Projekt ustawy dotyczącej pracy zdalnej – w konsultacjach.
– Obowiązek udostępniania informacji o realizacji celów gospodarowania odpadami.
– Nowy Polski Ład zakłada zmiany w VAT.
– Jednolite zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi dla wspólników spółek.
– Sądy administracyjne będą kontrolować wszczynanie postępowań karnych skarbowych.
– Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej jest dopuszczalne.
– Wymiana udziałów neutralna podatkowo – interpretacja ogólna.

Czytaj więcej

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Obowiązek wskazywania kodu zawodu wykonywanego przez osoby zgłaszane do ubezpieczeń.
– Uproszczenia w transakcjach nieruchomościowych.
– Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o zwrot VAT lub wznawiać postępowania.
– Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość i obecność innych środków w organizmie pracownika.
– Objaśnienia dotyczące rezydencji podatkowej.
– Przedsiębiorcy ukarani za zatory płatnicze.
– Koszty producenta nie obciążają importera.

Czytaj więcej

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Uregulowano uprawnienia do wydania interpretacji przepisów dot. podatku cukrowego i opłaty „małpkowej”
– Nowe rozporządzenie określające rodzaje wpłat na mikrorachunek.
– Zmiany dotyczące wniosków do KRS.
– Nowa opłata produktowa od jednorazowych opakowań.
– Spółki nieruchomościowe – informacja dopiero za rok.
– Minimalny okres odpoczynku łączny dla wszystkich umów o pracę pracownika.

Czytaj więcej

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH” m.in.

– Przedłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych
– Dłuższy termin na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę należnego podatku przez podatników CIT
– Wyrok TSUE, który umożliwi odzyskanie nienależnie zapłaconych odsetek od VAT z tytułu WNT
– TSUE: podatnik działający w dobrej wierze ma prawo do korekty po wszczęciu kontroli podatkowej

Czytaj więcej