W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Dłuższy czas na złożenie zeznań podatkowych– Darowizny przedsiębiorców na rzecz uchodźców z Ukrainy– Zmiany w ryczałcie w związku z pomocą dla Ukrainy– Zerowy podatek VAT w związku z pomocą Ukrainie– Planowane zmiany w Polskim Ładzie– Przejęcie spółki osobowej neutralne dla spółki kapitałowej– Weryfikacja numeru VAT UE a należyta staranność– Koszty uzyskania przychodu w czasie zawieszenia działalności

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Kontrole towarów importowanych do UK.– Zmiany zasad eksportu żywności do Chin.– Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców.– Nowe wzory formularzy CIT 15J i CIT J/W.– Nabycie sprawdzające.– Zwolnienie z opodatkowania dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych.– Fikcyjne transakcje z kontrahentem uzasadniają blokadę.

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– E-Urząd Skarbowy z nową usługą.– Umorzone subwencje z PFR bez podatku.– Projekt Polskiego Ładu.– Obowiązek przesyłania do US raportów dotyczących rozliczania podatku dochodowego.– Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów innych niż mieszkaniowe.– Sprzedaż kuponu rabatowego podlega VAT.– Sądy potwierdzają sprzeczność sankcji VAT z prawem unijnym.