W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Zmiany w Kodeksie pracy: praca zdalna i badania trzeźwości– SLIM VAT 3 już od 1 stycznia 2023– E-fakturowanie będzie obligatoryjne– Od 2023 r. każdy płatnik składek będzie musiał posiadać konto na PUE ZUS– Zmiany w ustawie o prawach konsumenta– Korzystanie z programów pomocy przedsiębiorcą nie przekreśla prawa do estońskiego CIT– Opłata cukrowa – zobowiązani do jej wniesienia– Kosztem jest każde spotkanie mające na celu reprezentowanie firmy

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Objaśnienia MF dotyczące grup VAT– Projekt ustawy regulującej maksymalną cenę energii dla MŚP– Zmiany w opłacie od małpek i opłacie cukrowej– Nowy system obsługi niektórych umów– Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT– Kara umowna jako koszt podatkowy– Spółka nie musi czekać trzech lat na ponowne złożenie zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT– Wypłata świadczenia gwarancyjnego kosztem uzyskania przychodu

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Pakiet uproszczeń w CIT– Zmiany w podatku VAT – szczegóły projektu SLIM VAT 3– Podatkowa tarcza antyinflacyjna wydłużona– Tarcze antyinflacyjne do końca października– Limit płatności gotówkowych wejdzie w życie z opóźnieniem– Wycofanie nieruchomości z firmy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego– Rezygnacja z estońskiego CIT a podatek– Odpowiedzialności menedżera nie można domniemywać

Informator AXELO-ALERT

Informator AXELO-ALERT

Wsparcie dla obywateli Ukrainy – jak może pomóc przedsiębiorca:– zatrudnienie obywatela Ukrainy,– świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia,– darowizny na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na Ukrainie,– wsparcie w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych.

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Umowa na czas określony – nowelizacja 2022 r.– MF przedstawiło nowy projekt zmian w podatku CIT– Wzory zaświadczeń podatkowych do zmiany– Tarcze antyinflacyjne do końca października– Konsultacje ws. objaśnień dotyczących grupy VAT– Fakturę uproszczoną można przesłać e-mailem– Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie wystawienia faktury ustrukturyzowanej– Limit 15 tys. zł dotyczy wartości całej umowy

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Reforma Polskiego Ładu z podpisem Prezydenta– Dłuższe zwolnienie z VAT dla świadczeń na rzecz Ukrainy– Praca zdalna w Kodeksie Pracy– Obowiązkowe e-faktury od 2024 r.– Praca zdalna nie pozbawia zwolnienia z CIT– Przekształcenie spółki nie wyklucza estońskiego CIT– Sukcesja opodatkowania dochodów podatkiem liniowym– Ogłoszenie upadłości pozwala odzyskać część VAT-u

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Zmiany w Polskim Ładzie przyjęte przez Sejm– Przedłużenie terminów dot. cen transferowych w 2022 r.– Zmiana informacji o cenach transferowych (TPR)– Nowy system informatyczny administracji skarbowej– Odliczenia VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją– CIT estoński a zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu– Brak VAT od kary za odstąpienie od umowy– Zakup ZCP a wyodrębnienie jego składników na gruncie PCC

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Dłuższy czas na złożenie zeznań podatkowych– Darowizny przedsiębiorców na rzecz uchodźców z Ukrainy– Zmiany w ryczałcie w związku z pomocą dla Ukrainy– Zerowy podatek VAT w związku z pomocą Ukrainie– Planowane zmiany w Polskim Ładzie– Przejęcie spółki osobowej neutralne dla spółki kapitałowej– Weryfikacja numeru VAT UE a należyta staranność– Koszty uzyskania przychodu w czasie zawieszenia działalności

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Kontrole towarów importowanych do UK.– Zmiany zasad eksportu żywności do Chin.– Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców.– Nowe wzory formularzy CIT 15J i CIT J/W.– Nabycie sprawdzające.– Zwolnienie z opodatkowania dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych.– Fikcyjne transakcje z kontrahentem uzasadniają blokadę.