Władze izby

Najwyższą władzę Izby stanowi Walne Zgromadzenie Członków, które wybiera Radę Nadzorczą  na 4-letnią kadencję.

Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej kadencji 2024 – 2028 został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Bielsku – Białej w dniu 29.02.2024 r.
Zarząd KIG PR, na dzień 29.02.2024 r., stanowi sześciu Członków.