Władze izby

Najwyższą władzę Izby stanowi Walne Zgromadzenie Członków, które wybiera Radę Nadzorczą  na 4-letnią kadencję.

Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej kadencji 2016 – 2020  został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Grodźcu k/Bielska – Białej  w dniu 27.04.2016