STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ „PRZEMYSŁ ROZLEWNICZY”

Poniżej znajdą Państwo pełny tekst naszego statutu, który określa cele, zasady działania oraz strukury naszej ogranizacji. Zapraszamy do zapoznania.