– Minister Klimatu i Środowiska wydał drugie zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego
– Ustawa o systemie kaucyjnym – podsumowanie prac w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
– Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie kontroli podatkowych
– Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje w sprawie podatku u źródła
– Obowiązkowy KSeF odroczony do dnia 1 lutego 2026 r.
– Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej
– Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
– Nowe obowiązki dla sprzedających przez Internet
– Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy
– Estoński CIT – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
– Wydatki na noclegi oraz przejazdy zleceniobiorców i podwykonawców mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu
– Towary otrzymane w darowiźnie nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego
– Wyrok NSA w sprawie przedłużania terminu zwrotu nadwyżki VAT
– NSA: Umorzona subwencja z Tarczy Antykryzysowej może pozbawić 9% stawki CIT
– WSA w Gliwicach: Nie każda pożyczka do podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk
– NSA: Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych podlega opodatkowaniu PIT