– Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
– Zasady obliczania zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje z tworzyw sztucznych
– Zamrożenie cen energii
– Powrót podatku minimalnego
– Można odliczyć stratę wstecz przed przejściem na estoński CIT
– Sposób ustalania przychodów z najmu
– Zakup nieruchomości w trakcie budowy następuje bez zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych
– Definicja programu komputerowego a ulga IP Box
– NSA: Wynajem lokalu przez Bank jako miejsce działalności gospodarczej – Aktualizacja Informacji NIP-8
– Wyrok WSA w Białymstoku sprawie zmiany przeznaczenia lasu na użytek rolny
– Wyrok TSUE w sprawie swobodnego przepływu