W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Uregulowano uprawnienia do wydania interpretacji przepisów dot. podatku cukrowego i opłaty „małpkowej”– Nowe rozporządzenie określające rodzaje wpłat na mikrorachunek.– Zmiany dotyczące wniosków do KRS.– Nowa opłata produktowa od jednorazowych opakowań.– Spółki nieruchomościowe – informacja dopiero za rok.– Minimalny okres odpoczynku łączny dla wszystkich umów o pracę pracownika.

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

– Przedłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych– Dłuższy termin na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę należnego podatku przez podatników CIT– Wyrok TSUE, który umożliwi odzyskanie nienależnie zapłaconych odsetek od VAT z tytułu WNT– TSUE: podatnik działający w dobrej wierze ma prawo do korekty po wszczęciu kontroli podatkowej

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH”:

Zamieszczamy pierwszy numer informatora prawno-podatkowego AXELO-FLASH – opracowanego przez Kancelarię AXELO – adresowanego do członków KIGPR. Będzie się on ukazywał regularnie i dostarczał informacje, dotyczące przede wszystkim zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego, które będą niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu firm zrzeszonych w naszej Izbie.