Historia

Do roku 1989 istniały trzy organizacje zrzeszające producentów wód i napojów. Były to: Zjednoczenie Uzdrowisk Polskich skupiające 50% istniejących na rynku producentów wód butelkowanych, Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Spółdzielnia Spożywców „Społem”. 

Po roku 1989 organizacje te przestały z dnia na dzień funkcjonować. Dopiero w roku 1991 kiedy powstała Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, w jej strukturach została utworzona – przez Mieczysława Kucharskiego – prezesa Rady Nadzorczej tej Izby, Sekcja Wód Mineralnych, która skupiała głównie rozlewnie należące do uzdrowisk, ale  z czasem także inne firmy produkujące wodę w butelkach.

Następne organizacje działające w tej branży to: powstałe w Łodzi – w roku 1994 – Krajowe Stowarzyszenie Napojów Bezalkoholowych z przewodniczącym Andrzejem Kuczyńskim oraz powołana w 1996 roku w Warszawie Unia Producentów – Polskie Naturalne Wody Mineralne, zrzeszająca producentów wód i kierowana przez Michała Bożka, prezesa firmy Ustronianka. Równolegle z tymi organizacjami działał też Klub Polskiego Producenta Napojów, któremu przewodniczył Grzegorz Trochimczuk.

Mimo istnienia wielu organizacji, najbardziej liczną była nadal Sekcja Wód Mineralnych IG „Uzdrowiska Polskie” . W czerwcu 1999 roku z inicjatywy Stanisława Bizonia , prezesa firmy Żywiec-Zdrój ,  powstał komitet organizacyjny którego celem było powołanie „Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”. 29 listopada 1999 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie nowej organizacji działającej na mocy „Ustawy o izbach gospodarczych”. Zgromadzenie wybrało 15 osobowy skład Rady Nadzorczej i jej przewodniczącego Stanisława Bizonia. Na pierwszego  prezesa zarządu powołało Mieczysława Kucharskiego.

KIG „Przemysł Rozlewniczy” została zarejestrowana 14 lutego 2000 roku w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy i rozpoczęła swoją aktywną działalność. W skład nowo powołanej KIG „PR” weszli dawni członkowie Sekcji Wód Mineralnych IG „Uzdrowiska Polskie”, Unii Producentów – Polskie Naturalne Wody Mineralne, a w następnym roku, po rozwiązaniu Krajowego Stowarzyszenia Napojów Bezalkoholowych, także członkowie tego stowarzyszenia. W latach 1999 – 2001 nastąpiła całkowita integracja branży napojowej w jedną organizację jaką jest KIG „Przemysł Rozlewniczy”. Wraz z procesem integracyjnym Polski z Unią Europejską, KIG „Przemysł Rozlewniczy” weszła w skład międzynarodowych organizacji takich jak: Europejska Federacja Butelkowanych Wód (EFBW), Europejskie Stowarzyszenie Napojowego (UNESDA) i Europejski Związek Wód w Dużych Opakowaniach (WE – Watecoolers Europe).