Zakres działalności

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” jest organizacją samorządu gospodarczego. W skład organizacji wchodzą producenci wód mineralnych , źródlanych i stołowych oraz producenci napojów.

Do Izby mogą także należeć firmy, które pracują na rzecz naszego przemysłu np. producenci maszyn i linii rozlewniczych , producenci butelek , etykiet , palet itp. Ponadto powołaliśmy tzw.”instytucję członka wspierającego” aby umożliwić członkostwo w Izbie wszystkim firmom i instytucjom którym zależy na współpracy z naszym przemysłem.

Izba została powołana do życia w oparciu o „Ustawę o  izbach gospodarczych „ z dnia 30 maja 1989 roku. Zgodnie z literą tej Ustawy, reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych w Izbie przedsiębiorstw , szczególnie wobec organów władzy publicznej, co stawia naszą organizację bardzo wysoko w hierarchii samorządów gospodarczych. Szczegółowo naszą działalność reguluje Statut zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Najbardziej aktualny tekst Statutu zatwierdzony w dniu 4 lutego 2016 roku znajdziecie Państwo w zakładce Statut.
Idea która nam przyświeca, to integracja całego rodzimego przemysłu rozlewniczego zgodnie ze starą maksymą, że „to co łączy niech nie dzieli”!

Zapraszam Państwa do KIGPR.

Prezes Zarządu
Stanisław Bizoń