Zakres działalności

Szanowni Państwo.

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” jest organizacją samorządu gospodarczego. W skład organizacji wchodzą producenci wód mineralnych , źródlanych i stołowych oraz producenci napojów.

producenci wód mineralnych

Do Izby mogą także należeć firmy, które pracują na rzecz naszego przemysłu np. producenci maszyn i linni rozlewniczych , producenci butelek , etykiet , palet itp. Ponadto powołaliśmy tzw.”instytucję członka wspierającego” aby umożliwić członkostwo w Izbie wszystkim firmom i instytucjom którym zależy na współpracy z naszym przemysłem.

Izba została powołana do życia w oparciu o „Ustawę o  izbach gospodarczych „ z dnia 30 maja 1989 roku. Zgodnie z literą tej Ustawy, reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych w Izbie przedsiębiorstw , szczególnie wobec organów władzy publicznej, co stawia naszą organizację bardzo wysoko w hierachii samorządów gospodarczych. Szczegółowo naszą działalość reguluje Statut zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. 

Najbardziej aktualny tekst Statutu zatwierdzony w dniu 4 lutego 2016 roku znajdziecie Państwo w zakładce „Statut”
Idea która nam przyświeca , to intergracja całego rodzimego przemysłu rozlewniczego zgodnie ze starą maksymą , że „to co łączy niech nie dzieli ” !

 


Zapraszam Państwa do KIGPR

Prezes Zarządu
Stanisław Bizoń