– Ustawa o systemie kaucyjnym w wykazie prac legislacyjnych Rządu
– Napój z dodatkiem kofeiny podlega podatkowi cukrowemu
– Nowe obowiązki dla podatników CIT – obowiązek przesyłania JPK CIT
– Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana przez Prezydenta RP
– Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy DAC-7
– Najem krótkoterminowy to nie najem
– Podwyższone koszty pracownicze również w przypadku pracy zdalnej
– Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania składników związanych z działalnością gospodarczą żony do działalności gospodarczej męża
– Wyrok WSA w Warszawie w sprawie przedawnienia terminu
– Sprzedaż spółki pozbawia rodzinę zadośćuczynienia za śmierć bliskiego
– Rozbijanie należności z jednego kontraktu pozbawia kosztów uzyskania przychodu
– Waloryzacja środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez SKOK jest przychodem z kapitałów pieniężnych