Warunki członkostwa

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 2 Statutu, KIGPR jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszajacą przedsiębiorców prowadzących dzisłalność w zakresie:

  • Produkcji wód, napojów i soków w opakowaniach jednostkowych.
  • Handlu tymi produktami.
  • Przemysłu towarzyszącego rozlewnictwu i w usługach na rzecz produkcji i eksportu tych produktów.

Paragraf 10 Statutu KIGPR przewiduje również tzw. instytucję członka wspierajacego która umożliwia przynależność do Izby każdej osobie prawnej lub fizycznej która jest zainteresowana naszą działalnością i chce współpracować z członkami Izby. Taka forma współpracy zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością ponieważ pozwala ona poszerzenie kręgu współpracujących ze sobą firm przy minimalnych kosztach.

Aby otrzymać Statut i deklarację członkowską proszę napisać krótkiego maila na adres:

prezes@kigpr.pl
W odpowiedzi otrzymają Państwo Statut oraz krótką deklarację do wypełnienia. Na podstawie wypełnionej deklaracji Zarząd KIGPR podejmuje decyzje o przyjęciu do Izby. Wypełnioną deklarację proszę odesłać na ten sam adres (prezes@kigpr.pl).

UWAGA: Najnowszą wersję Statutu można również przeczytać w zakładce Statut.

Przepraszam za utrudnienia. Niniejsza strona jest w przebudowie i w przyszłości wszystkie niezbędne dokumenty będzie można pobrać bezpośrednio ze strony.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Bizoń