Warunki członkostwa

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 2 Statutu, KIGPR jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

  • Produkcji wód, napojów i soków w opakowaniach jednostkowych.
  • Handlu tymi produktami.
  • Przemysłu towarzyszącego rozlewnictwu i w usługach na rzecz produkcji i eksportu tych produktów.

Paragraf 10 Statutu KIGPR przewiduje również tzw. instytucję członka wspierającego, która umożliwia przynależność do Izby każdej osobie prawnej lub fizycznej, która jest zainteresowana naszą działalnością i chce współpracować z członkami Izby. Taka forma współpracy zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością, ponieważ pozwala ona na poszerzenie kręgu współpracujących ze sobą firm przy minimalnych kosztach.

Chęć członkostwa należy zgłosić drogą elektroniczną na adres:

kigpr@kigpr.pl
W odpowiedzi otrzymają Państwo Statut oraz deklarację członkowską. Wypełnioną deklarację proszę odesłać na ten sam adres: kigpr@kigpr.pl. Na podstawie przesłanej deklaracji Zarząd KIGPR podejmie decyzję o przyjęciu do Izby.