– Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w ustawie o systemie kaucyjnym
– Od 1 kwietnia zmienia się stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze
– Zwrot odliczonego podatku a przedawnienie nadpłaty
– Koszty transportu należy ujmować jako koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia
– Wydatki związane z samochodem można uwzględnić w kosztach, nawet jeśli właściciel nie posiada prawa jazdy
– Mimo zrujnowanego domu, zwolnienie z PCC na pierwsze mieszkanie nie będzie miało zastosowania
– Wyrok NSA w sprawie odpisów amortyzacyjnych przy dochodzie zwolnionym z podatku
– WSA o dowodach dotyczących wywozu towarów
– TSUE podjął decyzję, że odzyskanie nadpłaconego VAT na podstawie paragonu będzie utrudnione
– Sąd Najwyższy: członek zarządu spółki z o.o. a odpowiedzialność za zaległości składkowe