Udostępniamy dla Państwa wystąpienia z 41 Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów z Karpacza.

TOMRA
System kaucyjny: przykłady dla Polski

Rajmund Michalski
Mikroplastiki: Czy istnieją miarodajne metody ich oznaczania?

prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska
Gospodarka okresu post pandemicznego i wojny w Ukrainie.

Krzysztof Hornicki
Wpływ dyrektywy SUP na polski przemysł rozlewniczy.

IPP
Jak modelować łańcuchy dostaw w czasach „czarnych łabędzi„?

Piotr Idzi
Trendy w kategorii Wód oraz Napojów w okresie pandemii, popandemicznym i obecnie.

dr n.med. Renata Matuszewska, dr Łukasz Mąka
Wymagania mikrobiologiczne, metody badań w ocenie jakości wód mineralnych i źródlanych.

Piotr Żuk
Technologie uzdatniania wody i ścieków w aspekcie wymagań jakościowych oraz środowiskowych – aktualne trendy.

HANEX
Opakowania PET.

Andrzej Gantner
Druga wersja ustawy o systemie kaucyjnym na opakowania jednorazowego użytku po napojach w Polsce: oczekiwania vs. rzeczywistość.

Izabela Tańska
Zrównoważona żywność: Nowe przepisy unijne.

Natural Mineral Waters Europe
Europejskie naturalne wody mineralne i źródlane: wyzwania i możliwości.