– Krajowy System e-Faktur od 1 lipca 2024 r.
– Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe
– Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz ustawy prawo własności przemysłowej
– Od 1 sierpnia 2023 r. możliwość skorzystania z dodatkowego ZUS Plus
– Odszkodowanie za nieodebrany towar bez podatku od towaru i usług
– Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej następuje bez podatku dochodowego od osób fizycznych
– O stawce Estońskiego CIT decyduje moment podjęcia uchwały
– Spłata pożyczki udzielonej przez brata następuje bez ulgi mieszkaniowej
– Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie musi być fizycznie poniesiony
– Urlop czy zwolnienie lekarskie nie stanowią przeszkody dla skorzystania z ulgi B+R
– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku od nieruchomości przy najmie
– Wyroki NSA w sprawie odsetek od opłaconych podatków