– Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany Ordynacji podatkowej
– Od 1 lipca 2023 r. zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
– Przejście na e-paragony i ułatwienia dla podatników – Analiza zmian wprowadzonych przez Slim VAT 3 w prowadzeniu ewidencji sprzedaży
– Recykling opakowań po napojach
– Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyjęta przez Sejm
– Usługi administracyjne a stawka ryczałtu
– Wydatki związane z przegranym procesem jako niestanowiące kosztu podatkowego
– Świadczenie od małżonka może być z PIT
– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego: Hotele zwolnione z podatku od przychodów z budynków
– Koszty odstąpienia od umowy a koszty uzyskania przychodu
– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zastosowania podatku