– System kaucyjny po nowemu
– Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
– Zmiany w treści świadectwa pracy
– Estoński CIT a odroczona wypłata odsetek
– Ulga na robotyzacje przysługuje także w przypadku urządzeń peryferyjnych
– Refakturowanie niemożliwe w przypadku zwrotu wydatków
– Incydentalna pożyczka podpada pod PCC, a nie VAT