Aktualności

IGI Food Consulting – Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż

Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż
WPROWADZENIE
Zgodnie z procedurą przewidzianą w Dyrektywie 2015/1535 państwa członkowskie UE zobligowane są do zgłaszania Komisji Europejskiej wszystkich projektów przepisów technicznych dotyczących produktów oraz usług społeczeństwa informacyjnego, zanim przepisy te zostaną przyjęte w prawie krajowym.