Informacja Fundacji Promocji Eksportu

Informacja Fundacji Promocji Eksportu

Szanowni Państwo, Fundacja Promocji Eksportu uzyskała status Partnera podczas corocznego Association of FoodIndustry Annual Convention organizowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego odbywające się 28-30 kwietnia 2022 roku w hotelu W. – Fort Lauderdale – Floryda, USA. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat możliwości promocji Państwa firmy podczas tego wydarzenia.

Nowa Mapa zagospodarowania wód podziemnych

Nowa Mapa zagospodarowania wód podziemnych

Szanowni Państwo, zachęcamy do korzystania z internetowych zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego. To dane szczególnie przydatne dla tych członków KIGPR, którzy eksploatują swoje studnie na terenach objętych Prawem Górniczym. Dostępna jest już zaktualizowana do stanu na koniec 2020 roku Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce.  Ze względu na dynamiczny wzrost liczby dokumentowanych złóż i zasobów, a także duże zainteresowanie  odbiorców mapa jest aktualizowana…

System kaucyjny w projektach

System kaucyjny w projektach

Zachęcamy do zapoznania z prezentacją członka Zarządu KIGPR Krzysztofa Hornickiego dotyczącą systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach przewidzianego nowymi regulacjami prawnymi. Materiał zaprezentowano w piątek 11 lutego podczas posiedzenia KIGPR w sprawie „Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach”.

Wspólne wystąpienie pięciu krajów członkowskich do Komisji Europejskiej

Wspólne wystąpienie pięciu krajów członkowskich do Komisji Europejskiej

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” otrzymała od międzynarodowej organizacji Natural Mineral Waters Europe informację o wspólnej inicjatywie podjętej przez pięć krajów członkowskich – Austrię, Danię, Luksemburg, Holandię i Szwecję. Polega ona na wspólnym wystąpieniu do Komisji Europejskiej, dotyczącym planowanej zmiany aktualnie obowiązującej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa 94/62/WE zmieniona dyrektywą 2018/852). Przedmiotem wystąpienia jest w szczególności zwrócenie uwagi na konieczność oparcia nadchodzących…

Jest projekt, czas na uwagi.

Jest projekt, czas na uwagi.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 16 marca 2022 roku można składać uwagi do treści projektu ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Stosowny projekt opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W załączniku prezentujemy stosowne pismo ministra w tej sprawie.

Głos Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” w europejskiej dyskusji nad ustanowieniem nowych norm zawartości bisfenolu w opakowaniach spożywczych.

Głos Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” w europejskiej dyskusji nad ustanowieniem nowych norm zawartości bisfenolu w opakowaniach spożywczych.

Szanowni Państwo, Jestem profesorem chemii analitycznej pracujący na co dzień w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (Polska), a także członkiem Rady Naukowej Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Rozlewniczego (KIGPR https://kigpr.pl/) w Polsce, której Prezesem jest Pan Stanisław Bizoń. Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z nową propozycją EFSA (Re-evaluation of Bisphenol A (BPA)) i w imieniu KIGPR chciałbym przedstawić naszą opinię na ten temat. Postępy w rozwoju…

System kaucyjny – jest projekt ustawy

System kaucyjny – jest projekt ustawy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący m.in. systemu kaucyjnego. Zapraszamy Państwa do zapoznania z projektem ustawy, jej uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, które w całości zamieszczamy w oryginałach.