Aktualności

Raport w sprawie nowej platformy VAT

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwszy raport w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych prac nad nową platformą VAT. Jak Państwa informowalismy wcześniej , Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Rozlewniczy” złożyła w imieniu producentów wód i napojów obszerne uwagi o których MF informuje w opublikowanej tabeli w pozycji 10.

Czytaj więcej

Prace nad nową Dyrektywą 2009/54 w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

Szanowni Państwo.

Sekretariat Platformy REFIT (forum w ramach którego Komisja , organy krajowe i inne zainteresowane podmioty odbywają regularne spotkania służące doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE – przyp. autora) przesłał do Europejskiej Federacji Producentów Wód (EFBW) opinię przygotowaną na kolejne posiedzenie Platformy REFIT w dniu 15 marca 2019 roku
.

Czytaj więcej

IGI Food Consulting – Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż

Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż
WPROWADZENIE
Zgodnie z procedurą przewidzianą w Dyrektywie 2015/1535 państwa członkowskie UE zobligowane są do zgłaszania Komisji Europejskiej wszystkich projektów przepisów technicznych dotyczących produktów oraz usług społeczeństwa informacyjnego, zanim przepisy te zostaną przyjęte w prawie krajowym.