Aktualności

40. Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów – odwołanie terminu czerwcowego.

Nasze plany dotyczące zorganizowania 40. Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów w terminie czerwcowym, muszą niestety zostać zweryfikowane. Jesteśmy zmuszeni ostatecznie odwołać konferencję planowaną w terminie 16-18 czerwca br. Są dwa powody tej decyzji – pierwszy to ograniczenia epidemiczne i brak gwarancji, że nie zostaną przedłużone, drugi natomiast to małe zainteresowanie czerwcowym terminem, zapewne spowodowane niełatwą sytuacją w naszej branży. W tej sytuacji planujemy zorganizowanie 40. Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów, w październiku. O dokładnym terminie poinformujemy niebawem, po jego ostatecznym potwierdzeniu. Mamy nadzieję, że nic nam już nie przeszkodzi w jesiennym spotkaniu na konferencji. Do zobaczenia w Toruniu!

40. Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów na pewno nie odbędzie się w zakładanym terminie. Na dzień dzisiejszy konkretnie możemy powiedzieć tylko tyle. COVID-19 po raz kolejny weryfikuje nasze plany. Zależy nam na tym, żeby uniknąć terminu konferencji w szczycie sezonu, który zapowiada się na trudny i nieprzewidywalny. Na dzień dzisiejszy wydaje się jednak najbardziej realne, że będziemy mogli zorganizować konferencję w dniach 16-18 czerwca. Jeżeli z powodu sytuacji epidemicznej nie będzie to możliwe, będziemy musieli poczekać do końca sezonu i zorganizować konferencję dopiero w dniach 6-8 października. Gdyby jednak w międzyczasie pojawiały się liczne głosy sugerujące wcześniejszy termin, zaproponujemy inny.

W związku z pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiczną i niemożnością przewidzenia jak będzie się kształtowała w drugiej połowie kwietnia, informujemy Państwa, że liczymy się z możliwością przesunięcia o min. kilka tygodni terminu 40. Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów, która powinna się odbyć w dniach 21-23 kwietnia br. w Toruniu.

Ostateczna decyzja o ewentualnym przesunięciu terminu konferencji, zostanie podjęta do 20 marca br. i przekazana Państwu drogą mailową oraz zamieszczona na naszej stronie.

Informujemy Państwa o zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w EFBW (European Federation of Bottled Waters – Europejska Federacja Producentów Wód Butelkowanych), której jesteśmy Członkiem. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFBW, które odbyło się w dniu 21.12.2020 r., podjęto jednogłośną decyzję o zmianie nazwy z EFBW na NMWE (Natural Mineral Waters Europe). Zmianie uległ również adres strony internetowej: www.NaturalMineralWatersEurope.org

Czytaj więcej