PIERWSZY POLSKI PODMIOT REPREZENTUJĄCY

W dniu 17 stycznia w Krakowie odbyła się pierwsza w tym roku konferencja poświęcona systemowi kaucyjnemu dla opakowań na napoje.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę BIOSYSTEM, będącą Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”. Na konferencji pojawiło się blisko 150 uczestników reprezentujących branżę rozlewniczą, przemysł mleczarski oraz sektor handlu detalicznego i hurtowego. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z aktualnymi wyzwaniami związanymi z systemem kaucyjnym, a także mogli je przedyskutować podczas prelekcji i rozmów kuluarowych.

Konferencja była również okazją do oficjalnej prezentacji pierwszego polskiego podmiotu reprezentującego – Systemu Kaucyjnego ZWROTKA S.A. Został on ustanowiony przez firmę BIOSYSTEM S.A. oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ochrony Środowiska w odpowiedzi na bieżące potrzeby przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach.

System kaucyjny dla opakowań na napoje będzie zagadnieniem dominującym w 2024 roku, tak więc w kolejnych miesiącach należy spodziewać się następnych konferencji i eventów poświęconych tej tematyce.