Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wpisany został drugi projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (nr UC98). Celem projektu jest wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje z tworzyw sztucznych i ze szkła. W październiku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mają zostać zorganizowane spotkania konsultacyjne w tej tematyce. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (link w załączniku).

.
Czytaj więcej

Zawiadomienie Komisji UE – Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wytyczne mają na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego stosowania nowych przepisów w całej Unii Europejskiej, ułatwienie prawidłowego i zharmonizowanego stosowania kluczowych przepisów dyrektywy.

.
Czytaj więcej