Wspólne wystąpienie KIGPR, PFPŻ ZP oraz Browarów Polskich do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz ustawy o odpadach.