– Uregulowano uprawnienia do wydania interpretacji przepisów dot. podatku cukrowego i opłaty „małpkowej”
– Nowe rozporządzenie określające rodzaje wpłat na mikrorachunek.
– Zmiany dotyczące wniosków do KRS.
– Nowa opłata produktowa od jednorazowych opakowań.
– Spółki nieruchomościowe – informacja dopiero za rok.
– Minimalny okres odpoczynku łączny dla wszystkich umów o pracę pracownika.