– Obowiązek wskazywania kodu zawodu wykonywanego przez osoby zgłaszane do ubezpieczeń.
– Uproszczenia w transakcjach nieruchomościowych.
– Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o zwrot VAT lub wznawiać postępowania.
– Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość i obecność innych środków w organizmie pracownika.
– Objaśnienia dotyczące rezydencji podatkowej.
– Przedsiębiorcy ukarani za zatory płatnicze.
– Koszty producenta nie obciążają importera.