Konferencja Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy – Bielsko-Biała,
8 lipca 2021r. “Rozszerzona odpowiedzialność producenta – założenia do projektu ustawy”.