W załączniku przedstawiamy Apel przygotowany przez Prezesa KIG”PR” Pana Stanisława Bizonia w imieniu branży napojowej, którego adresatami zostali przewodniczący wszystkich klubów parlamentarnych.