Apel branży napojowej do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, w sprawie “Ustawy cukrowej”

W załączniku przedstawiamy Apel przygotowany przez Prezesa KIG”PR” Pana Stanisława Bizonia w imieniu branży napojowej, którego adresatami zostali przewodniczący wszystkich klubów parlamentarnych.