Szanowna Pani Profesor
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani męża, Pana Profesora Jacka Rajchela.

Odszedł od nas wybitny naukowiec, człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. Trudno jest znaleźć słowa otuchy w tych trudnych dla Pani dniach. Życzymy Pani jednak dużo sił dla zniesienia bólu i wyrażamy nadzieję, że czas złagodzi Pani choć  trochę poczucie tej wielkiej  straty.

Prosimy przyjąć wyrazy szczerego współczucia od Rady Naukowej, Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy.


Profesor Jacek Rajchel na tle Jerozolimy (fot. Archiwum rodzinne)