Zgłoszenie udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów – Rytro 2017

Szanowni Państwo.

Przesyłam do widomości Państwa kwestionariusz uczestnictwa w “Wielkiej Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów – Rytro 2017”.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza w formie elektronicznej na adres  :prezes@kigpr.pl  lub prezes@world.pl
Kwestionariusz został wysłany do większości zainteresowanych pocztą mailową oraz zamieszczony dodatkowo na tym portalu w zakładce „Konferencje organizowane przez KIGPR.
Uprzejmie proszę o czytelne wypełnianie kwestionariusza.  Kwestionariusz został wysłany w pliku “docx” aby umożliwić Państwu  wypełnienie na komputerze a następnie zeskanowanie i wysłanie na nasz adres.
Proszę  zauważyć ,że ,że na końcu kwestionariusza dołączono punkt : “ Miejsce na uwagi Państwa” –  proszę ten punkt wykorzystywać w przypadkach niżej wymienionych:
1.  Jeśli jest większa liczba uczestników z jednej firmy , to proszę podać liczbę
      rezerwowanych pokoi. Na przykład jeśli z jednej firmy jest 3 uczestników
      a będzie zapisane życzenie posiadania  2 pokoi , to znaczy  , że dwie osoby z tej
      firmy będą posiadały wspólny pokój 2 lub 3 osobowy a jedna osoba osobny pokój
      jedno lub wieloosobowy. Piszę tak dlatego iż hotel  “Perła Południa” posiada łącznie
      86 pokoi jedno lub wieloosobowych i chciałbym  aby jak największa liczba
      uczestników zmieściła się w tym hotelu. Część uczestników będzie musiała
      jednak spać  przechodząc do drugiego hotelu obok.
2. W sytuacji gdy są jakieś specjalne życzenia odnośnie dodatkowych informacji na
    fakturach , to proszę  do tego celu również wykorzystać tą rubrykę.
3. Osoby regulaminowo zwolnione z opłat również proszę o wypełnienie ,chociaż będę
    się starał wykonać to sam za te osoby. Dotyczy to głównie gości zaproszonych i
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIGPR. Kwestionariusz jest nie tylko podstawą
    do wystawienia faktury ale także do spraw organizacyjnych. Każdy przysłany
    kwestionariusz otrzyma swój numer  i ten sam  numer będzie na identyfikatorach oraz
    będzie go posiadała recepcja hotelu “Perła Południa” dla zameldowania  Państwa.
4. Można również tą rubrykę wykorzystać do podania informacji o udziale w zwiedzaniu
    firmy  “Muszynianka” w dniu 7 października. Bedzie wtedy łatwiej bilansować liczbę
    uczestników.
Pozostaję z wyrazami szacunku w celu udzielania dalszych wyjaśnień. W sprawach organizacyjnych można do mnie telefonować codziennie w godzinach od 10 rano do 22 wieczorem łącznie z niedzielami i sobotami. Informacja ta dotyczy tylko okresu do rozpoczęcia konferencji w dniu 5 października. Jestem do Państwa dyspozycji.
Stanisław Bizoń