W dzisiejszym wydaniu m.in.:
– Planowane zmiany przepisów UOKiK.
– Kary za brak oznaczeń cenowych.
– Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych.