Szanowni Państwo.

Poniżej prezentujemy tekst wystąpienia Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy  do Ministerstwa Finansów  z uprzejmą prośbą o analizę naszych postulatów i ich uwzględnienie w dalszym  toku procesu legislacyjnego.

Nasze wystąpienie było szeroko konsultowane w środowisku i  i zawiera ostateczne podsumowanie wyniku tych konsultacji.

Zarząd KIGPR

www.kigpr.pl/files/KIGPR_nowa matryca VAT.pdf