.
Wspólne stanowisko przedstawicieli organizacji producentów reprezentujących różne branże oraz stanowisko niezależnych ekspertów, dotyczące projektu systemu depozytowego.