W dzisiejszym wydaniu “AXELO-FLASH” m.in.

– Przedłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych
– Dłuższy termin na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę należnego podatku przez podatników CIT
– Wyrok TSUE, który umożliwi odzyskanie nienależnie zapłaconych odsetek od VAT z tytułu WNT
– TSUE: podatnik działający w dobrej wierze ma prawo do korekty po wszczęciu kontroli podatkowej

pobierz w PDF