– E-Urząd Skarbowy z nową usługą.
– Umorzone subwencje z PFR bez podatku.
– Projekt Polskiego Ładu.
– Obowiązek przesyłania do US raportów dotyczących rozliczania podatku dochodowego.
– Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów innych niż mieszkaniowe.
– Sprzedaż kuponu rabatowego podlega VAT.
– Sądy potwierdzają sprzeczność sankcji VAT z prawem unijnym.