– Obowiązek wskazywania kodu zawodu wykonywanego przez osoby zgłaszane do ubezpieczeń.
– Pozostało zaledwie kilka dni na rejestrację w CRPA.
– Korygowanie JPK_V7 nie będzie wymagać czynnego żalu.
– Zmiany dotyczące VAT oraz eksportu i dostaw.
– Preferencje podatkowe za obrót bezgotówkowy.
– Możliwość zaliczenia do KUP hipotetycznych odsetek od kapitału własnego.
– Czynsz na konto spoza białej listy a koszty.
– Dyrektor KIS potwierdził, że nie zawsze wystawienie faktury zaliczkowej jest konieczne.