– Obowiązek wskazywania kodu zawodu wykonywanego przez osoby zgłaszane do ubezpieczeń.
– Projekt ustawy dotyczącej pracy zdalnej – w konsultacjach.
– Obowiązek udostępniania informacji o realizacji celów gospodarowania odpadami.
– Nowy Polski Ład zakłada zmiany w VAT.
– Jednolite zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi dla wspólników spółek.
– Sądy administracyjne będą kontrolować wszczynanie postępowań karnych skarbowych.
– Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej jest dopuszczalne.
– Wymiana udziałów neutralna podatkowo – interpretacja ogólna.