– Objaśnienia MF dotyczące grup VAT
– Projekt ustawy regulującej maksymalną cenę energii dla MŚP
– Zmiany w opłacie od małpek i opłacie cukrowej
– Nowy system obsługi niektórych umów
– Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT
– Kara umowna jako koszt podatkowy
– Spółka nie musi czekać trzech lat na ponowne złożenie zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT
– Wypłata świadczenia gwarancyjnego kosztem uzyskania przychodu