– Pakiet uproszczeń w CIT
– Zmiany w podatku VAT – szczegóły projektu SLIM VAT 3
– Podatkowa tarcza antyinflacyjna wydłużona
– Tarcze antyinflacyjne do końca października
– Limit płatności gotówkowych wejdzie w życie z opóźnieniem
– Wycofanie nieruchomości z firmy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego
– Rezygnacja z estońskiego CIT a podatek
– Odpowiedzialności menedżera nie można domniemywać