Wsparcie dla obywateli Ukrainy – jak może pomóc przedsiębiorca:
– zatrudnienie obywatela Ukrainy,
– świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia,
– darowizny na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na Ukrainie,
– wsparcie w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych.