– Reforma Polskiego Ładu z podpisem Prezydenta
– Dłuższe zwolnienie z VAT dla świadczeń na rzecz Ukrainy
– Praca zdalna w Kodeksie Pracy
– Obowiązkowe e-faktury od 2024 r.
– Praca zdalna nie pozbawia zwolnienia z CIT
– Przekształcenie spółki nie wyklucza estońskiego CIT
– Sukcesja opodatkowania dochodów podatkiem liniowym
– Ogłoszenie upadłości pozwala odzyskać część VAT-u