– Kontrole towarów importowanych do UK.
– Zmiany zasad eksportu żywności do Chin.
– Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców.
– Nowe wzory formularzy CIT 15J i CIT J/W.
– Nabycie sprawdzające.
– Zwolnienie z opodatkowania dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych.
– Fikcyjne transakcje z kontrahentem uzasadniają blokadę.