– Nowe preferencje dla małych producentów napojów alkoholowych.
– Błąd w JPK_VAT bez czynnego żalu.
– Dokumenty TAX FREE na nowych zasadach.
– Zmiany dotyczące sprawozdań finansowych.
– Zmiany w ewidencjach dla celów ryczałtu.
– Przychód dopiero po wykonaniu usługi.
– Wpis w KRS nie decyduje o prawie do kosztów podatkowych.