Wstępna informacja o planowanym przetargu – sprzedaży kompletnej linii rozlewniczej PET.
.