Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU: PLANOWANY PRZETARG

Wstępna informacja o planowanym przetargu – sprzedaży kompletnej linii rozlewniczej PET.
.