Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU – decyzja o wydłużeniu procesu sprzedaży kompletnej linii rozlewniczej.