Szanowni Państwo

Informację poniższą  zamieszczamy dzięki uprzejmej współpracy z firmą CRIDO.

 W dniu dzisiejszym (29 stycznia 2019 r.) na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowane zostały uwagi zgłoszone  w  ramach uzgodnień międzyresortowych do projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadzającego nową matrycę stawek VAT.

Jedna z uwag, przedstawiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy podwyższenia stawki VAT do 23% na napoje bezalkoholowe –niegazowanew których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego (ale mniej niż 100%).

Resort rolnictwa uważa, iż powyższa zmiana jest bezzasadna, a utrzymanie obecnie obowiązującej stawki podatku VAT umożliwi zachowanie dotychczasowej ceny oferowanej konsumentom za napoje tego rodzaju. Co za tym idzie, pozostawienie aktualnej stawki VAT będzie pozytywnie oddziaływać na popyt na napoje oraz na owoce i warzywa skupowane na potrzeby ich produkcji. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku jabłek, w stosunku do których obserwowana jest duża nadprodukcja. Podwyższenie stawki VAT do 23% na napoje o zawartości soki powyżej 20% (ale mniej niż 100%) mogłoby wpłynąć na spadek zakupu owoców i warzyw, co w konsekwencji implikowałoby dalsze trudności w zagospodarowaniu tego surowca.

Powyższa uwaga (wraz z wieloma innymi ujętymi w opublikowanym dokumencie odnoszącymi się do projektu) ma zostać omówiona na międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej dotyczącej nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej w zakresie nowej matrycy stawek VAT, która ma się odbyć 31 stycznia 2019 r.

Zarząd KIGPR