W dniu dzisiejszym weszła w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 877).

Jej celem jest transpozycja do polskiego systemu prawnego wymagań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwanej potocznie dyrektywą SUP.

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Polska Izba Mleka wspólnie monitorują aktualną sytuację legislacyjną, w celu przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom nakładanym na krajowych przedsiębiorców.

O dodatkowych obowiązkach wynikających z nowych przepisów prawnych będziemy informować w najbliższych dniach.