Zachęcamy do zapoznania z prezentacją członka Zarządu KIGPR Krzysztofa Hornickiego dotyczącą systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach przewidzianego nowymi regulacjami prawnymi. Materiał zaprezentowano w piątek 11 lutego podczas posiedzenia KIGPR w sprawie „Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach”.

Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_01
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_02
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_03
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_04
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_05
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_06
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_07
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_08
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_09
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_10
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_11
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_12
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_13
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_14
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_15
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_16
Prezentacja Krzysztof Hornicki_Strona_17