Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący m.in. systemu kaucyjnego. Zapraszamy Państwa do zapoznania z projektem ustawy, jej uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, które w całości zamieszczamy w oryginałach.