W dniu 2 czerwca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja prasowa, podczas której wiceminister Jacek Ozdoba przedstawił kolejne szczegóły dotyczące projektowanego w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach.

Systemem tym mają zostać objęte butelki szklane o pojemności do 1,5 l (jednorazowego oraz wielokrotnego użytku), puszki aluminiowe o pojemności do 1 l oraz butelki z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 l.

Przygotowywana przez ministerstwo ustawa ma również określić maksymalną stawkę kaucji, a stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów opakowań zostaną wskazane w stosownym rozporządzeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawierającą najważniejsze informacje na temat projektowanego systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach.

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” bierze czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), tak więc będziemy na bieżąco informować naszych Członków o nadchodzących zmianach przepisów prawnych oraz związanych z nimi obowiązkach i ryzyku.

Krzysztof Hornicki
Członek Zarządu
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”