Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszamy pełny KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY , EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO – SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW pt.: ” Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym” (SWD (2018)16 final).
Komunikat jest w języku polskim.