Stanowisko KIGPR w sprawie projektu Dyrektywy UE dot. korków do butelek PET.

Wtorek, 05 marca 2019

o-firmie

STANOWISKO KIGPR W SPRAWIE PROJEKTU DYREKTYWY UE DOT. KORKÓW DO BUTELEK PET.

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” dotyczące propozycji Komisji Europejskiej  nawiązującej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 28 maja 2018 r.   w sprawie redukcji pewnych produktów z plastiku na środowisko.

Geneza.
W nawiązaniu do wymienionej w tytule Dyrektywy , Komisja Europejska proponuje aby korki (zakrętki)  do  butelek  PET  na wody i napoje były integralnie połączone z butelką. Komisja zauważa  że takie rozwiązanie przyczyni się w znaczący sposób do ochrony naszej planety przed odpadami z plastiku.
Opis techniczny tego problemu.
Obecnie na świecie znane są już takie rozwiązania techniczne. Szczególnie wyróżniają się dwa projekty:
– Pierwszy przewiduje  że korek po odkręceniu butelki pozostaje zawieszony
  na  butelce  poprzez małe  cięgno  plastikowe.
– Drugie znane rozwiązanie przewiduje odchylenie specjalnie uformowanego
  wieczka w  górnej części  korka , umożliwiającego wylewanie wody lub napoju.
Niektórzy czołowi producenci europejscy pracują jeszcze nad innymi rozwiązaniami , jednak możliwości techniczne w tym zakresie są mocno ograniczone.
Stanowisko  Krajowej Izby Gospodarczej ”Przemysł Rozlewniczy”.
a) Przyjmując założenie ,że w Europie wypija się rocznie na głowę mieszkańca
    244,8 litrów wody , soków i napojów  pakowanych w butelki PET (raport
    Global Data) , oraz iż  populacja UE liczy 509,6 milionów  ludzi , to na rynek
    UE trafia rocznie około 125  miliardów korków do butelek o średniej  wadze
    około 2 g co daje łącznie około 250 tysięcy ton plastiku
    Nowe proponowane rozwiązania będą cięższe (szacunkowo) o około
    25 %  czyli ,że wprowadzimy do  środowiska dodatkowo około 62,5
    tysięcy ton  plastiku.
b) Rozwiązanie z korkami zawieszonymi na butelce będzie z punktu widzenia
     ochrony  środowiska zupełnie nieskuteczne. Nasza znajomość  zachowań
     klientów  wskazuje na to , że w ponad 90 % przypadków korek ten po
     odkręceniu będzie  natychmiast  oderwany od butelki a więc zamierzony cel
     nie zostanie osiągnięty.
     Ponadto proces nalewania sterylnej wody z butelki do szklanki  z korkiem
     zawieszonym   będzie  stanowić poważne zagrożenie mikrobiologiczne
     dla klienta.
c)  Kolejny patent polegający na tym ,że korek do butelki ma skonstruowane
     u góry „uchylne  wieczko” jest z punku bezpieczeństwa żywności nie do
     zaakceptowania ponieważ może  nie zostać odkryte przez klienta jego
     wcześniejsze otwarcie a konsekwencje tego mogą   się okazać
     tragiczne  w skutkach nawet z aktami sabotażu i terroryzmu włącznie.
 d) Szacuje się że producenci korków (zamknięć) do butelek oraz producenci
      wód , napojów i soków poniosą olbrzymie koszty na dostosowanie swoich
      linii technologicznych do  proponowanych przez Komisję Europejską
     rozwiązań.  Tylko najwięksi  producenci  mogą  sobie pozwolić na
     skonstruowanie własnych rozwiązań  lub kupno istniejących rozwiązań
     patentowych a pozostali  znikną  z rynku  z powodów ekonomicznych. Jeżeli
     wówczas na  rynku zabraknie tańszych zamknięć do butek  , to kolejnym
     etapem będzie w Polsce  upadek  małych rodzinnych firm rozlewających
     wody , napoje i soki. Tysiące ludzi straci  z tego powodu pracę.
     W konsekwencji  rynek wód ,  napojów i  soków  ulegnie  bardzo silnej
     koncentracji . Pozostaną  największe korporacje  mające pełną 
     monopolistyczną kontrolę   nad tym segmentem gospodarki narodowej.
e)  Dzisiaj w UE istnieją bardzo dobre i skuteczne rozwiązania spełniające cele
     przytoczone na  wstępie Dyrektywy. Dla przykładu w Szwajcarii i Niemczech
     zwrot  butelek  obciążonych kaucją dawno  przekroczył już 90 procent
     ogólnej produkcji  a takiego  wskaźnika nie da się osiągnąć  przez samą
     techniczną integrację korka z butelką. Wprost  przeciwnie , UE wyda  setki
     milionów euro na nowe rozwiązania a rezultatem tych  olbrzymich nakładów
     finansowych będzie dalsze zaśmiecenie  środowiska naturalnego.
Zarząd i Rada Nadzorcza KIGPR