Stanowisko KIGPR w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Przedstawiamy Państwu stanowisko KIGPR przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie w dniu 29 listopada 2018 roku.

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” dotyczące propozycji Komisji Europejskiej nawiązującej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 28 maja 2018 r.   w sprawie redukcji pewnych produktów z plastiku na środowisko.
Geneza.
W nawiązaniu do wymienionej w tytule Dyrektywy , Komisja Europejska proponuje aby korki (zakrętki)  do  butelek  PET na wody i napoje były integralnie połączone z butelką. Komisja zauważa ,że takie rozwiązanie przyczyni się w znaczący sposób do ochrony naszej planety przed odpadami z plastiku.
Opis techniczny tego problemu.
Obecnie na świecie znane są już takie rozwiązania techniczne. Szczególnie wyróżniają się dwa projekty:
– Pierwszy przewiduje ,że korek po odkręceniu butelki pozostaje zawieszony na    butelce   poprzez małe  cięgno plastikowe.
– Drugie znane rozwiązanie przewiduje odchylenie specjalnie uformowanego
   wieczka w górnej części  korka , umożliwiającego wylewanie wody lub napoju.
Niektórzy czołowi producenci europejscy pracują jeszcze nad innymi rozwiązaniami , jednak możliwości techniczne w tym zakresie są mocno ograniczone.
Stanowisko  Krajowej Izby Gospodarczej ”Przemysł Rozlewniczy”.
a) Przyjmując założenie ,że w Europie wypija się rocznie na głowę mieszkańca
    244,8 litrów  wody, soków i napojów  pakowanych w butelki PET (raport
    Global Data) , oraz iż  populacja UE liczy 509,6 milionów   ludzi , to na rynek
    UE trafia rocznie około 125 miliardów korków do butelek o średniej wadze
    około 2 g co daje łącznie około 250 tysięcy
    ton plastiku.
    Nowe proponowane rozwiązania będą cięższe (szacunkowo) o około
    25 % czyli, że wprowadzimy do środowiska dodatkowo około 62,5
    tysięcy ton plastiku.
b) Rozwiązanie z korkami zawieszonymi na butelce będzie z punktu widzenia
    ochrony środowiska zupełnie nieskuteczne. Nasza znajomość zachowań
     klientów  wskazuje na to , że w ponad 90 % przypadków korek ten po
     odkręceniu będzie natychmiast oderwany od butelki a więc zamierzony cel
     nie zostanie osiągnięty. Ponadto proces nalewania sterylnej wody z butelki
     do szklanki z korkiem zawieszonym  będzie  stanowić poważne zagrożenie
     mikrobiologiczne dla klienta.
c) Kolejny patent polegający na tym ,że korek do butelki ma skonstruowane u
     góry „uchylne wieczko” jest z punku bezpieczeństwa żywności nie do
     zaakceptowania ponieważ może nie zostać odkryte przez klienta jego
     wcześniejsze otwarcie a konsekwencje tego mogą się okazać tragiczne
     w skutkach nawet z aktami sabotażu i terroryzmu włącznie.
d) Szacuje się ,że producenci korków (zamknięć) do butelek oraz producenci
     wód , napojów i soków poniosą olbrzymie koszty na dostosowanie swoich
     linii technologicznych do proponowanych przez Komisję Europejską
     rozwiązań. Tylko najwięksi producenci mogą sobie pozwolić na
     skonstruowanie własnych rozwiązań lub kupno istniejących rozwiązań
     patentowych a pozostali znikną z rynku  z powodów ekonomicznych. Jeżeli
     wówczas na rynku zabraknie tańszych zamknięć do butelek , to kolejnym
     etapem będzie w Polsce  upadek małych rodzinnych firm rozlewających
     wody , napoje i soki. Tysiące ludzi straci  z tego powodu pracę.
     W konsekwencji rynek wód , napojów i soków ulegnie bardzo silnej
     koncentracji . Pozostaną największe korporacje  mające pełną
     monopolistyczną kontrolę nad tym segmentem gospodarki narodowej.
e)  Dzisiaj w UE istnieją bardzo dobre i skuteczne rozwiązania spełniające cele
     przytoczonej  na wstępie Dyrektywy. Dla przykładu w Szwajcarii i
     w Niemczech zwrot butelek  obciążonych kaucją dawno przekroczył już 90
     procent ogólnej produkcji a takiego wskaźnika nie da się osiągnąć przez
     samą  techniczną integrację korka z butelką. Wprost  przeciwnie , UE
     wyda setki milionów euro na nowe rozwiązania a rezultatem tych
     olbrzymich nakładów finansowych będzie dalsze zaśmiecenie 
     środowiska naturalnego.
 

     Zarząd  i  Rada  Nadzorcza KIGPR