Przedstawiamy Państwu stanowisko KIGPR przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie w dniu 29 listopada 2018 roku.

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” dotyczące propozycji Komisji Europejskiej nawiązującej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 28 maja 2018 r.   w sprawie redukcji pewnych produktów z plastiku na środowisko.

Geneza.

W nawiązaniu do wymienionej w tytule DyrektywyKomisja Europejska proponuje aby korki (zakrętki)  do  butelek  PET na wody i napoje były integralnie połączone z butelką. Komisja zauważa ,że takie rozwiązanie przyczyni się w znaczący sposób do ochrony naszej planety przed odpadami z plastiku.

Opis techniczny tego problemu.

Obecnie na świecie znane są już takie rozwiązania techniczne. Szczególnie wyróżniają się dwa projekty:

– Pierwszy przewiduje ,że korek po odkręceniu butelki pozostaje zawieszony na    butelce   poprzez małe  cięgno plastikowe.

– Drugie znane rozwiązanie przewiduje odchylenie specjalnie uformowanego wieczka w górnej części  korka, umożliwiającego wylewanie wody lub napoju.

Niektórzy czołowi producenci europejscy pracują jeszcze nad innymi rozwiązaniami, jednak możliwości techniczne w tym zakresie są mocno ograniczone.

Stanowisko  Krajowej Izby Gospodarczej ”Przemysł Rozlewniczy”.

a) Przyjmując założenie ,że w Europie wypija się rocznie na głowę mieszkańca 244,8 litrów  wody, soków i napojów  pakowanych w butelki PET (raport Global Data) , oraz iż  populacja UE liczy 509,6 milionów   ludzi , to na rynek UE trafia rocznie około 125 miliardów korków do butelek o średniej wadze około 2 g co daje łącznie około 250 tysięcy ton plastiku. Nowe proponowane rozwiązania będą cięższe (szacunkowo) o około 25 % czyli, że wprowadzimy do środowiska dodatkowo około 62,5 tysięcy ton plastiku.

b) Rozwiązanie z korkami zawieszonymi na butelce będzie z punktu widzenia ochrony środowiska zupełnie nieskuteczne. Nasza znajomość zachowań klientów  wskazuje na to, że w ponad 90 % przypadków korek ten po odkręceniu będzie natychmiast oderwany od butelki a więc zamierzony cel odkręceniu będzie natychmiast oderwany od butelki a więc zamierzony cel nie zostanie osiągnięty. Ponadto proces nalewania sterylnej wody z butelki do szklanki z korkiem zawieszonym  będzie  stanowić poważne zagrożenie mikrobiologiczne dla klienta.

c) Kolejny patent polegający na tym, że korek do butelki ma skonstruowane u góry „uchylne wieczko” jest z punku bezpieczeństwa żywności nie do zaakceptowania ponieważ może nie zostać odkryte przez klienta jego wcześniejsze otwarcie a konsekwencje tego mogą się okazać tragiczne w skutkach nawet z aktami sabotażu i terroryzmu włącznie.

d) Szacuje się, że producenci korków (zamknięć) do butelek oraz producenci wód , napojów i soków poniosą olbrzymie koszty na dostosowanie swoich linii technologicznych do proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań. Tylko najwięksi producenci mogą sobie pozwolić na skonstruowanie własnych rozwiązań lub kupno istniejących rozwiązań patentowych a pozostali znikną z rynku z powodów ekonomicznych. Jeżeli wówczas na rynku zabraknie tańszych zamknięć do butelek, to kolejnym etapem będzie w Polsce  upadek małych rodzinnych firm rozlewających wody , napoje i soki. Tysiące ludzi straci  z tego powodu pracę. W konsekwencji rynek wód , napojów i soków ulegnie bardzo silnej koncentracji. Pozostaną największe korporacje  mające pełną monopolistyczną kontrolę nad tym segmentem gospodarki narodowej.

e)  Dzisiaj w UE istnieją bardzo dobre i skuteczne rozwiązania spełniające cele przytoczonej  na wstępie Dyrektywy. Dla przykładu w Szwajcarii i w Niemczech zwrot butelek  obciążonych kaucją dawno przekroczył już 90 procent ogólnej produkcji a takiego wskaźnika nie da się osiągnąć przez samą  techniczną integrację korka z butelką. Wprost przeciwnie, UE wyda setki milionów euro na nowe rozwiązania a rezultatem tych olbrzymich nakładów finansowych będzie dalsze zaśmiecenie środowiska naturalnego.

Zarząd  i  Rada  Nadzorcza KIGPR